TERJEMAH KASYIFATUSSAJA Syarah Safinatun Naja (Pembahasan ke-147)

Pembahasan ke-147

وبلا ولي عند أبي حنيفة وبلا ولي وشهود كما هو مذهب داود الظاهرى كأن زوجته نفسها فلا حد على الوطىء في ذلك وإن لم يقصد تقليدهم وإن اعتقد التحريم وقد نظم بعضهم الشبهات الثلاثة في قوله

اللذ أباح البعض حله فلا

حد به وللطريق استعملا

وشبهة لفاعل كأن أتی

لحرمة يظن حلا مثبتا

ذات اشتراك ألحقن وسمين

هذا الأخير بالمحل فاعلمن

(الرابع مس قبل الآدمى) ولو سهوا ولو مبانا حيث سمی فرجا : ولو أشل ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيرة وهو في الرجل جميع نفس القضيب أو محل قطعه لا ما تنبت عليه العانة والبيضتان وما بين القبل والدبر


dan [seperti pernikahan] tanpa wali menurut Imam Abi Hanifah, dan [seperti pernikahan] tanpa wali dan saksi-saksi, sebagaimana madzhab Imam Dawud Az-Zhohiri, seperti seorang wanita yang menikah dengan seorang lelaki akan diri perempuan itu sendiri.

Maka tidak ada had [hukuman] atas pelaku persetubuhan pada kasus-kasus itu, meskipun orang itu tidak bermaksud mengikuti madzhab mereka, meskipun ia menyakini keharaman [perbuatan tersebut].

Dan sungguh sebagian Ulama telah menyusun syair mengenai [persetubuhan] syubhat yang tiga macam itu, dalam ucapan beliau :

Perkara yang diperbolehkan oleh sebagian (madzhab) akan kehalalan nya, maka tidak ada

had dengannya, dan sebagai (syubhat) thoriq gunakanlah (bagi persetubuhan tersebut)

Dan syubhat fa'il seperti seseorang yang nenyetubuhi

pada wanita yang diharamkan yang ia menyangka sebagai istri yang berketetapan (yang sah)

Budak wanita milik perkongsian sungguh-sungguh samakanlah dan namakanlah

yang ahir ini dengan sebutan syubhat mahall, maka ketahuilah

(Perkara yang membatalkan wudhu] yang keempat adalah meraba qubul [kemaluan depan] manusia),

walaupun lupa, dan walaupun sudah terpisah [terlepas dari tubuh], sekiranya masih dinamakan sebagai kelamin, dan walaupun [kelamin itu] lumpuh, walaupun [kelamin] anak kecil atau jenazah, [kelamin] dari dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan qubul pada laki-laki adalah seluruh seutuhnya batang [dzakar] atau tempat terputusnya [sisa batang dzakar yang terputusl, bukan seputar dzakar yang ditumbuhi di atasnya bulu kemaluan, dan [bukan] dua pelir dan [bukan] bagian antara qubul dan dubur (kemaluan belakang).


Wallahua'lambisshawab
_______________________________________
Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-syafi'i
Diterjemahkan oleh :Zaenal Arifin Yahya

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post