KITAB TA'LIM MUTA'ALIM Imam Az Zarnuji (Fasal 6 - Mudzakarah,Munadharah Dan Mutharahah 2)

فصل ٦ : فى بداية السبق وقدره وترتيبه.

Fasal 6

PERMULAN BELAJAR UKURAN BELAJAR DAN TATA TERTIBNYA
07.Mudzakarah,Munadharah Dan Mutharahah. (Bag 2)


وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار لأن فيه تكرارا وزيادة. وقيل: مطارحة ساعة، خير من تكرار شهر. لكن إذا كان [مع] منصف سليم الطبيعة. وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسرية، والأخلاق متعدية، والمجاورة مؤثرة.


Faedah mutharahah dan mudzakarah itu jelas lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran sendirian, sebab disamping berarti mengulang pelajaran, juga menambah pengetahuan yang baru. Ada dikatakan : “Sesaat mutharahah dilakukan, lebih bagus mengulang pelajaran sebulan. “Sudah tentu harus dilakukan dengan orang yang insaf dan bertabiat jujur. Awas jangan mudzakarah dengan orang yang sekedar mencari menang dalam pembicaraan semata, lagi pula bertabiat tidak jujur. Sebab tabiat itu suka merampas, akhlak mudah menjalar sedang perkumpulan pengaruhnya besar.

وفى الشعر الذى ذكره الخليل بن أحمد فوائد كثيرة، قيل:
العلم من شرطه لمن خـــــدمه     أن يجعل الناس كلهم خـــدمه

Syi’ir yang dibawakan oleh Khalil bin ahmad di atas, telah banyak membawa petunjuk. Ada dikatakan :
Persyaratan ilmu bagi pengabdinya
Menjadikan seluruh manusia, agar mengabdi kepadanya

والله اعلم بالصواب

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post