TERJEMAH KASYIFATUSSAJA Syarah Safinatun Naja (Pembahasan ke-133)


Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani  Pembahasan ke-133

والدلك وتوجه للقبلة و کونه بمحل لا يناله رشاش والستر في الخلوة وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره وترك الإستعانة إلا لعذر والشهادتان آخره والمضمضة والإستنشاق وهما سنتان مستقلتان غير اللتين في وضوئه وواجبتان عند أبي حنيفة وكون ماء الغسل صاعا إن كفاه وتعهد الصماخين وغضون الجلد
(تذنيب) ومكروهات الغسل والوضوء أربعة الإسراف في الماء وهو أخذ الماء زیادة عما يكفي العضو وإن لم يزد على الثلاث ولو بشط نهر والزيادة على الثلاث إذا كانت متيقنة وكان الماء مملوكا له أو مباحا فإن كان موققا حرم

7. Menggosok-gosok [tubuhnya].

8. Menghadap kiblat

9. Keberadaannya di tempat yang tidak terkena percikan [kotoran].

10. Membuat penutup di tempat sunyi.

11. Menempatkan wadah yang luas di sisi kanannya dan wadah yang sempit di sisi kirinya.

12. Tidak meminta bantuan [untuk mandi, kecuali karena udzur.

13. Membaca dua kalimat syahadat di akhir [mandi].

14. Berkumur-kumur, dan
15. Istinsyaq [menghirup air ke hidung]

Dan kedua hal itu adalah sunnah yang terpisah, yang bukan termasuk berkumur dan istinsyaq yang terdapat dalam wudhunya, dan dua hal itu hal yang wajib, menurut Imam Abi Hanifah.

16. Keadaan air mandinya sebanyak satu sho' [+/-13,5 ltr], jika mencukupinya.

17. Dan memperhatikan [membasuh dengan cermat] dua lubang telinga dan lipatan lipatan kulit.

(KETERANGAN PELENGKAP)

Dan perkara-perkara yang dimakruhkan dalam mandi dan wudhu ada empat.

1. Berlebihan dalam [penggunaan] air, yaitu mengambil air dengan melebihi dari seukuran yang mencukupi [untuk membasuh] anggota tubuh, meskipun tidak melebihi atas tiga [kali basuhan], dan walaupun berada di tepi sungai.

2. Melebihi atas tiga [kali basuhan], apabila keadaan melebihi itu secara yakin, dan keadaan air itu sebagai air yang dimiliki olehnya, atau air yang diperbolehkan.

Lalu jika keadaan air itu sebagai air yang di-wakaf-kan. maka diharamkan [melebihi atas tiga kali basuhan].Wallahua'lambisshawab
_______________________________________
Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-syafi'i
Diterjemahkan oleh :Zaenal Arifin Yahya

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post