Perbandingan antara Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim

Sahih al-Bukhari 

1. Jumlah hadis mengikut penomoran program al-Alamiyah : 7008. 
2. Jumlah hadis yang marfu’: 6409. 
3. Jumlah hadis yang mawquf: 461. 
4. Jumlah hadis yang maqtu’: 7.  
5. Yang diriwayatkan juga oleh Muslim: 5587. 
6. Yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 9 kitab: 304.
 

Sahih Muslim 

1. Jumlah hadis mengikut penomoran program al-Alamiyah : 5362. 
2. Jumlah hadis yang marfu’: 5200. 
3. Jumlah hadis yang mawquf: 88. 
4. Jumlah hadis yang maqtu’: 2. 
5. Yang diriwayatkan juga oleh   al-Bukhari: 3806. 
6. Yang hanya diriwayatkan oleh Muslim dari 9 kitab: 85.__________________________________________
40 Hadis Mudah Dihafal Sanad dan Matan Riwayat Imam Muslim
DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post