Perbandingan antara Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

Perbandingan antara Imam al-Bukhari dan Imam Muslim 

Ahmad ibn Salamah berkata: Aku melihat Abu Zur’ah dan Abu Hatim mengedepankan Muslim dari semua ulama yang ada pada masa itu, dalam hal penentuan kesahihan hadis. 

Abu Amr ibn Hamdan berkata: Aku bertanya kepada al-Hafiz Ibn ‘Uqdah tentang al-Bukhari dan Muslim, mana yang lebih pakar ? Beliau menjawab: Muhammad pakar, dan Muslim juga pakar. Aku pun mengulangi pertanyaan ini beberapa kali. Beliau akhirnya menjawab: Wahai Abu Amr, al-Bukhari pernah keliru dalam riwayat dari ulama Syam. Hal itu karena beliau mengambil kitab-kitab mereka, kemudian melihatnya, mungkin beliau menyebutkan salah seorang dari mereka dengan kuniyah nya di satu tempat, dan menyebutkan nama yang sama di tempat lain dengan nama aslinya, dengan dugaan bahwa dua nama ini berbeda. Dan dia tidak menulis yang sanadnya terputus dan tidak juga yang mursal. 

Al-Hafiz Ibn Mandah berkata: al-Hafiz Muhammad ibn Ya’kub al-Akhram berkata: Sangat sedikit hadis-hadis sahih yang tidak termuat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. 

__________________________________________
40 Hadis Mudah Dihafal Sanad dan Matan Riwayat Imam Muslim
DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post