Sinonimitas Hadis: Khabar, Atsar dan Sunnah

Sinonimitas Hadis

Ada juga yang membedakan antara hadis, sunnah, khabar dan atsar
Khabar : adalah berita. Kebanyakan ulama menyamakan antara hadis dan khabar. 

Atsar : lebih diidentikkan dengan apa yang di terima dari sahabat. 

Sunnah : Secara umum adalah segala apa yang disandarkan pada Nabi SAW artinya sinonim dengan hadis, tetapi yang membedakan adalah:
  • Ahli Hadis : Sunnah adalah sabda, perkataan, ketetapan, sifat, atau tingkah laku Nabi SAW.
  • Ulama Fiqih : Sunnah Adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib di kerjakan.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post