Keutamaan Shalawat (Bagian 3)

Ketiga
Para malaikat bershalawat tujuhpuluh kali kepada orang yang bershalawat kepada Nabi Saw. Ini sesuai dengan hadis mawquf dari ‘Abdullah bin ‘Amru. Ia berkata: “Siapa yang bershalawat kepada Nabi Saw maka para malaikat bershalawat kepadanya tujuh puluh kali”. (HR. Ahmad/6605, 6754). 

Hadis ini dinilai ḥasan oleh Imam al-Busyairi Ithaf dan Imam al-Haitsami dalam Majma‘ al-Zawa’id. Walaupun hadis ini diriwayatkan secara mawquf dari ‘Abdullah bin ‘Amru, tetapi dinilai marfu‘ (bersumber dari Nabi Saw) karena berkaitan tidak mungkin berasal dari ijtihad sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Suyuti dalam Tadrib al-Rawi.

_____________
DR. Arrazy Hasyim., MA
Sumber: https://bit.ly/2RB1p2t

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post