Biografi Singkat Perawi Hadis: Imam Nafi’

Imam Nafi’
Nafi’ Maula Ibn Umar, Abu Abdillah al-Qurasyi al-Adawi. Di antara guru-guru yang beliau ambil riwayatnya adalah:

1. Ibn Umar
2. A’isyah
3. Abu Hurairah
4. Rafi’ ibn Khadij
5. Abu Sa’id al-Khudri
6. Ummu Salamah
7. Salim,
8. Abdullah,
9. Ubaidillah dan
10. Zayd, semuanya (7-10) putra Abdullah ibn Umar.

Murid-murid beliau:
1. Al-Zuhri
2. Ayyub al-Sakhtiyani
3. Al-Auza’i
4. Hajjaj ibn Artha’ah
5. Malik
6. Muhammad ibn Ajlan
7. Al-Layth
8. Umar dan Abu Bakar, putra Nafi’
9. Ibn Abi Zi’b
10. Muhammad ibn Ishak.

_______________________________________
40 Hadis Keutamaan Dzikir & Berdzikir

Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi
Ahmad Lutfi Fathullah Mughni


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post