Apa yang di maksud dengan hadits?

Pengertiannya pada bahasa ialah:
Berita dan perkara baru, pengertian ini terdapat pada firman Allah: 

( ىل أتاك حديث موسى )

yang membawa pengertian berita Nabi Musa AS dan firman Allah:

( ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحْدَث إلا استمعوه وىم يلعبون )

pula membawa pengertian perkara baru, kadang-kadang terdapat juga pada ayat-ayat Al-Quran yang
menggunakan lafaz ( الحديث ) bertepatan dengan pengertian yang dikehendaki oleh Al-Quran seperti firman Allah:

( فلعلك باخع نفسك على آثارىم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا )


Pengertiannya dari sudut istilah ialah:

Perkara yang di sandarkan kepada Nabi SAW dari kata-kata, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak, sifat
semula jadi atau penghakiman  kepada semua gerak gerik Rasulullah SAW saat terjaga dan tidur.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post