Terjemah Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naja Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (Pembahasan ke-38)

Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Assyafii

Pembahasan ke-38

وسبيلا إما مفعول به لاستطاع أو تمیيز على ما استحسنه شيخنا عمى البقاعي وعمر الجبرتي أى من جهة السبيل

(فصل)
في بيان جميع ما وجب به الإيمان والبراهين الدالة على حقيقة الإيمان

(أركان الإيمان ستة) فإضافة الأركان من إضافة المتعلق بفتح اللام إلى المتعلق بكسرها أي جميع ما وجب الإيمان به والبراهين الدالة على حقيقة الإيمان ستة لان الإيمان الذي هو التصديق القلبي يتعلق بمعنى يتمسك بذلك

فالإيمان لغة مطلق التصديق سواء كان بما جاء به النبي أو بغيره

وشرعا التصديق بجميع ما جاء به النبي ﷺ مما علم من الدين بالضرورة لا مطلقا

ومعنى التصديق هو حديث النفس التابع للجزم سواء كان الجزم عن دليل ويسمی معرفة أو عن تقلید

dan lafazh sabilan adakalanya menjadi maful bih bagi kalimat istathoa atau menjadi tamyiz, menurut pendapat yang telah dianggap baik oleh guru kami Syekh Umar Al-Baqo'iy, dan Syekh Umar Al-Jabrutiy, yakni dari arah (segi) jalannya.

(FASAL)

Menerangkan semua perkara yang wajib kepadanya untuk beriman, dan bukti-bukti yang menunjukan hakikat iman.

(Rukun-rukun Iman itu ada enam) Adapun idhofah lafazh al-Arkan termasuk Idhofah sesuatu yang digantungkan, dengan dibaca fathah huruf lam-nya kepada sesuatu yang menggantung.

Maksudnya adalah semua perkara yang wajib beriman dengannya, dan bukti-bukti yang menunjukan kepada hakikat iman itu ada enam,

karena sesungguhnya iman yang merupakan pembenaran yang dilakukan oleh hati itu berkaitan dengan suatu makna yang dijadikan pegangan dengan 6 perkara itu.

Adapun iman menurut bahasa adalah membenarkan secara mutlak, sama saja membenarkan pada sesuatu yang Nabi datang dengan membawanya, ataupun dengan lainnya.

Sedangkan [iman] menurut syari’at adalah membenarkan dengan semua perkara yang Nabi saw datang dengan membawanya, yaitu hal-hal yang telah diketahui dari urusan agama secara mudah [dzhorury] tidak secara mutlak.

Dan makna membenarkan adalah perkataan hati yang mengikuti dengan kemantapan hati, sama saja adanya kemantapan itu dihasilkan dari dalil [pembuktian] dan dinamai hal itu dengan ma‘rifat, ataupun diraih dari taklid [pengikutan kepada orang yang terpercaya].


Wallohu a'lam bishshowaab

_____________________
Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Assyafii
Diterjemahkan oleh :
Zaenal Arifin Yahya

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post